Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού (WP4.ES.PP1.726265) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» με ακρωνύμιο MED–QUAD και Κωδικό Έργου 80402 του Προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020 -> Σύνδεσμος διακήρυξης https://www.ihu.gr/posts/post-13189

Τετραπλός έλικας: ο ρόλος ενός «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου» στην ανάπτυξη

Τι σημαίνει πραγματικά «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένο Πανεπιστήμιο» και ποιες είναι οι σχέσεις του με την πόλη/περιοχή στην οποία εδρεύει; Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ του «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου», του Τετραπλού Έλικα και της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης; Πώς μπορούν να παραχθούν και Read more

Το έργο MED-QUAD ξεκινά ζωντανό εργαστήριο για την έξυπνη και αποτελεσματική χρήση του νερού

Το ζωντανό εργαστήριο (living lab) είναι ένας «ανοιχτός» προς την πόλη χώρος όπου δοκιμάζονται πιλοτικά projects για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, που απορρέουν μέσα από διεργασίες ζύμωσης των συντελεστών της προσέγγισης τετραπλού έλικα (quadruple helix approach) και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες Read more

Προσέγγιση τετραπλού έλικα:1η διαδικτυακή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου MED-QUAD

Στις 2 και 3 Ιουνίου 2021 υλοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου MED-QUAD. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένο να υλοποιηθεί στην Αίγυπτο, ωστόσο λόγω των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας Covid-19 υλοποιήθηκε διαδικτυακά. Τυπικά, διοργανωτής της συνάντησης ήταν το Read more

Οι εταίροι σχεδιάζουν το πρώτο ζωντανό εργαστήριο για την βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού

Στις 2 και 3 Ιουνίου 2021 υλοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου MED-QUAD. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένο να υλοποιηθεί στην Αίγυπτο, ωστόσο λόγω των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας Covid-19 υλοποιήθηκε διαδικτυακά. Τυπικά, διοργανωτής της συνάντησης ήταν το Read more

Το έργο MED-QUAD εφαρμόζει την προσέγγιση του τετραπλού έλικα για να στηρίξει την καινοτομία!

Θεμέλιος λίθος του προγράμματος για το έργο MED-QUAD, είναι η προσέγγιση του «τετραπλού έλικα» (Quadruple Helix-QH). Με βάση αυτήν, οι εταίροι του έργου θα υλοποιήσουν δράσεις για να στηρίξουν την καινοτομία και την αειφόρο τοπική ανάπτυξη. Τι ακριβώς είναι όμως Read more