Τετραπλός έλικας: ο ρόλος ενός «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου» στην ανάπτυξη

Τι σημαίνει πραγματικά «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένο Πανεπιστήμιο» και ποιες είναι οι σχέσεις του με την πόλη/περιοχή στην οποία εδρεύει; Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ του «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου», του Τετραπλού Έλικα και της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης; Πώς μπορούν να παραχθούν και να μεταφερθούν γνώσεις και καινοτομίες, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας;

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες προσπαθεί να απαντήσει το άρθρο αυτό.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο «Περιοδικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Journal of Renewable Energy and Sustainable Development – RESD – Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιούνιος 2021 – ISSN 8569-2356), το οποίο εκδόθηκε από το Κέντρο Ακαδημαϊκών Δημοσιεύσεων της Αραβικής Ακαδημίας Επιστήμης και Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών – (Academy Publishing Center of the Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport – AASTMT), στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Τα τελευταία 20 χρόνια, κρίσεις και προκλήσεις όλων των ειδών, ωθούν τα πανεπιστήμια, να αναθεωρήσουν τον ρόλο τους και να επανασυνδεθούν με την τοπική περιοχή/κοινωνία, δηλαδή να «ανακαλύψουν» εκ νέου το ρόλο του «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου».

Αυτό σημαίνει, τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στο κοινωνικό σύνολο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του πανεπιστημίου, ως «υποστηρικτικού φορέα» (anchor institution) στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην καινοτομία και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ωστόσο, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός πανεπιστημίου δεν εξαρτάται μόνο από το τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, αλλά και από την ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Το όραμα του έργου MED-QUAD είναι να γίνουν τα πανεπιστήμια «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένα Πανεπιστήμια» και μαζί με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, να ανταποκριθούν πλήρως στο ρόλο τους ως ιδρύματα, λειτουργώντας όχι απλά μέσα στην πόλη/τοπική κοινωνία αλλά «για» την πόλη δηλ. το κοινωνικό όφελος των πολιτών. Το έργο MED-QUAD προβλέπει τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου διασυνοριακών ζωντανών εργαστηρίων, μέσω των οποίων τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις και οι πόλεις θα αποκτήσουν την ικανότητα να παραμείνουν οι βασικές χωρικές μονάδες παραγωγής και μεταφοράς γνώσης και προσέλκυσης ταλέντων.

Το έργο MED-QUAD παρέχει ένα παράδειγμα δραστηριοποίησης ενός «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου» στην περιοχή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από την Ε.Ε. (Ιταλία και Ελλάδα) και τρίτες χώρες (Αίγυπτος, Τυνησία, Ιορδανία, Παλαιστίνη).

Διαβάστε το άρθρο της καθηγήτριας Anna Tozzi από το πανεπιστήμιο της L’Aquila (Ιταλία) σε μορφή PDF κάνοντας κλικ στο παρακάτω αρχείο.