Η ομάδα του MED-QUAD στην Ελλάδα εγκατέστησε τον εξοπλισμό για την επιστημονική έρευνα του “ζωντανού εργαστηρίου” SWUAP για τις «Εφαρμογές Έξυπνης Χρήσης του Νερού»

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) είναι σε ετοιμότητα για την πραγματοποίηση ενδελεχούς έρευνας για την ποιότητα του νερού.

Στις 20/5/2022 το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), εταίρος του έργου MEDQUAD υποδέχτηκε σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ανάλυση του νερού, που θα βοηθήσει στη χρήση και στα επιστημονικά αποτελέσματα του ζωντανού εργαστηρίου «Εφαρμογές Έξυπνης Χρήσης του Νερού»  [Smart Water Use Applications (SWUAP) Living Lab]

Με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ENI CBC MED Programme, ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς – ΔΕΥΑΚ (συνεργαζόμενος εταίρος) όπου λειτουργεί το ‘ζωντανό’ εργαστήριο SWUAP.

Σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΥΑΚ, η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου είναι έτοιμη να υλοποιήσει την έρευνά της για την ποιότητα του νερού, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στην εξοικονόμηση του νερού. Το επιστημονικό προσωπικό έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει την πρώτη έρευνα σε θεωρητική βάση. Ο σκοπός της πρώτης έρευνας είναι να καταγράψει τις γνώσεις των καταναλωτών για την εξοικονόμηση, την ορθολογική χρήση και την ποιότητα του πόσιμου νερού καθώς και τη στάση των αγροτών απέναντι στην αειφόρο χρήση του νερού για τις αρδευτικές ανάγκες. Ο εγκατεστημένος ειδικός εξοπλισμός για την ποιότητα του νερού θα οδηγήσει την έρευνα σε ένα δεύτερο επίπεδο, με τη διεξαγωγή επόμενων στοχευμένων επιστημονικών ερευνών από τις οποίες θα προκύψουν μετρήσιμα δεδομένα.

Το “ζωντανό” εργαστήριο SWUAP θα παρέχει καινοτόμες και μοναδικές υπηρεσίες σχετικά με την ποιότητα του νερού στην πόλη του Κιλκίς, βοηθώντας ενεργά τους θεμελιώδεις στόχους του έργου MED-QUAD στο πλαίσιο της προσέγγισης του Τετραπλού Έλικα δηλ. στην ενίσχυση της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης  και της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

Τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν από τις καινοτόμες υπηρεσίες του “ζωντανού εργαστηρίου” θα ωφελήσουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το “ζωντανό εργαστήριο” στο Κιλκίς συνεργάζεται στενά με τα παρόμοια “ζωντανά εργαστήρια” στην Ιταλία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τυνησία και την Παλαιστίνη, όπου θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες ή/και συμπληρωματικές έρευνες για το πόσιμο νερό και το νερό για άρδευση. Μέσω της διακρατικής συνεργασίας των ‘ζωντανών εργαστηρίων’ στη Μεσόγειο στο πλαίσιο του έργου MED-QUAD, θα δημιουργηθούν σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση του νερού και στον τομέα της καινοτομίας.

Το έργο MED-QUAD που υλοποιείται με τη συνεργασία 6 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από χώρες της ΕΕ και της Μεσογείου, συντονίζει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Επιμορφωτική Κιλκίς

Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.