Ενημέρωση για τη λήξη προθεσμίας δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου από τους φοιτητές είναι η Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.
Επίσης, η καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές αρχικά να δηλώσουν και στη συνέχεια να παραλάβουν έγκαιρα τα συγγράμματά τους από τα σημεία διανομής.