Ανακοίνωση ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤ’ εξάμηνο

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15 ΑΠΡ 2022 του ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Στοιχείων Έρευνας» Θεωρία +Εργαστήρια αναβάλλεται. Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση των μαθημάτων την εβδομάδα μετά την Πρωτομαγιά.
Ο Διδάσκων
Κ. Ασημακόπουλος