Διοίκηση και Διαχείριση Έργων 7ο Εξάμηνο

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 17 ΙΑΝ 2020 θα γίνει η επαναληπτική θεωρία του μαθήματος και θα απαντηθούν ερωτήσεις απορίες φοιτητών. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα εδώ: http://casim.mkt.teithe.gr/projectmanagement.htm