Ύλη Μαθήματος «Έρευνα Τουριστικής Αγοράς»

Η ύλη του μαθήματος «Έρευνα Τουριστικής Αγοράς»,  των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, είναι η εξής:

από το βιβλίο- Χρήστου, Ε.Σ. (2019). Έρευνα Τουριστικής Αγοράς» Εκδόσεις: Φαίδιμος, Κεφάλαια: 1, 2, 4, 6, 9.

ή από το βιβλίο– Σιώμκος, Σ. & Μαύρος, Δ. (2018) «Έρευνα & Μετρικές Μάρκετινγκ» Εκδόσεις: Broken Hill
Κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Οι Διδάσκοντες
Δρ. Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής
Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος