Επείγουσα ανακοίνωση από το Γραφείο Σίτισης

Oι φοιτητές που έκαναν αίτηση για Σίτιση, έστειλαν τα δικαιολογητικά με e-mail εμπρόθεσμα αλλά δεν αξιολογήθηκαν  γιαυτό  δεν βλέπουν το όνομά τους στη λίστα, παρακαλούνται

να καταθέσουν την αίτησή τους με τα δικαιολογητικά στο γραφείο Σίτισης από 5/12 μέχρι τις 15/12/2019

Η Προϊσταμένη της Φοιτητικής Μέριμνας

Mαρία Ρώρρα