Αναβολή Ερευνητικές Μεθοδολογίες

Την Τετάρτη 11/12/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Ερευνητικές Μεθοδολογίες (καμμία από τις δύο ομάδες) λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα

Χρυσούλα Χατζηγεωργίου