ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Η καθηγήτρια του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ κα Τσιφιτοπούλου ενημερώνει ότι το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ αναβάλλεται για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11/21 λόγω συμμετοχής των φοιτητών την διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 21. Θα ανακοινωθεί αναπλήρωση του μαθήματος Η καθηγητρια κα Τσιφιτοπούλου Στελα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει την έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος Γ τυπικού εξαμήνου ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ που θα πραγματοποιηθεί με τον καθηγητή κο Ταρνανίδη Θεόδωρο κάθε Πέμπτη 1615 στην αίθουσα 107 του κτιρ΄΄ιου της κατευθυνσης Τουρισμού Εκ της Γραμματείας

Ανακοίνωση Ζ’ Εξάμηνο. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧ ΕΡΓΩΝ»

Ανακοινώνεται ότι οι ώρες έναρξης του μαθήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων για την Τρίτη 9 ΝΟΕ 2021 και Τρίτη 16 ΝΟΕ 2021 μετατοπίζονται στις 14.00-17.00 από 12.00-15.00, εξαιτίας της συμμετοχής του Πανεπιστημίου μας στο «1. MULTI-LAB _ C1 VIRTUAL Short-term Read more

Aναβολή μαθήματος Α’ Εξαμήνου «Μικροοικονομική»

Το μάθημα του Α’ εξαμήνου «Μικροοικονομική», δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/11/2021, λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί προσεχώς. Ο διδάσκων, Θεοδόσιος Τσιάκης

Πτυχιακές κ. Δελησταύρου

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πτυχιακή εργασία το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Δελησταύρου να το δηλώσουν στο email: antonia.delistavrou@gmail.com (αν το έχετε ήδη δηλώσει δε χρειάζεται να το ξαναδηλώσετε) και να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση Read more

Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος πως από 11/11/2021 τίθενται σε εφαρμογή οι παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων λόγω υπηρεσιακών αναγκών σε αίθουσες: Ζ’ εξάμηνο Κατεύθυνση ΤουρισμούΠέμπτη 12.15-15.00 Διοίκηση Ποιότητας, Αίθ.106             15.15 – 18.00 Διοίκηση Εκδηλώσεων και Οργάνωση Read more

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Ο καθηγητής των μαθημάτων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ενημερώνει ότι τα μαθήματα της εβδομάδας απο 08/11/21 έως 12/11/21 θα αναβληθούν λόγω προσωπικού προβλήματος. Αναπληρώσεις θα ανακοινωθούν αργότερα Ο καθηγητής Δρ Γκούνας Αθανασίος

Πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πτυχιακή εργασία το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Δελησταύρου να το δηλώσουν στο email: antonia.delistavrou@gmail.com (αν το έχετε ήδη δηλώσει δε χρειάζεται να το ξαναδηλώσετε) και να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση Read more