Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ της ΘΕΩΡΙΑΣ και του Εργ Ε1

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα 8ου εξαμήνου: Η θεωρία του μαθήματος Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων μετατέθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα και θα ξεκινάει κάθε Τρίτη στις 9:30.

Το εργαστηριακό τμήμα Ε1 θα πραγματοποιείται την Τρίτη στις 11.15-13.00.