ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το μάθημα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του τμήματος ΔΟΜΤ θα πραγματοποιείται στην αίθουσα Γαστρονομίας σύμφωνα με τις ώρες του προγράμματος 1415-1700

Η Γραμματεία του Τμήματος