Αναβολή μαθημάτων του κ. Τσιάκη την Παρασκευή 29/03/2024

Τα μαθήματα Μακροοικονομική Θεωρία (Β’ εξάμηνο) και Οινοτουρισμός (Η’ εξάμηνο) την Παρασκευή 29/03 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.