ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του τμήματος θα προχωρήσει σε διαδικτυακή ενημέρωση για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ σήμερα 1/11/2023 και ώρα 1900

Η ενημέρωση αφορά τους φοιτητές του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ με χρονική διάρκεια 6 μήνες καθώς και τους φοιτητές του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΑΕ που βρίσκονται στο 8ο και άνω εξάμηνο με χρονική διάρκεια 3 μήνες .

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να συμμετέχουν και να πληροφορηθούν για τους διαθέσιμους φορείς.

Ο σύνδεσμος της ενημέρωσης είναι : https://zoom.us/j/97099166272

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης

ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ