Μάθημα PADI Επιχειρηματική Ακαδημία Καταδύσεων (PADI BUSINESS ACADEMY)

Για μια ακόμα χρονιά στο Τμήμα ΔΟΜΤ θα διεξαχθεί το μάθημα PADI BUSINESS ACADEMY.
Πρόκειται για ένα προαιρετικό μάθημα (η βαθμολογία του μαθήματος δεν θα προσμετρήσει στη διαμόρφωση του γενικού βαθμού πτυχίου και οι διδακτικές μονάδες είναι εκτός των υποχρεωτικών).
Το μάθημα θα διεξαχθεί με τη μορφή τριών 3ωρων workshop (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ) και θα περιλαμβάνει στο τέλος την εξέταση μιας εργασίας. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του μαθήματος θα οριστούν έπειτα από συνεννόηση.
Στο τέλος επιτυχούς παρακολούθησης θα δοθεί η βεβαίωση από την PADI.
Οι φοιτήτριες/Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν παρακαλούνται να εγγραφούν στο μάθημα (καταληκτική ημερομηνία εγγραφής 15/11/2023):

1605-230825 PADI Επιχειρηματική Ακαδημία Καταδύσεων

Για κάθε απορία ή διευκρίνηση θα σας παρακαλούσα επικοινωνήστε στο e-mail: skoufas@ihu.gr/gskoufas@hotmail.com

O διδάσκων

Γ. Σκούφας