ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 2/11 ΣΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 9,00-11,00 , ΘΑ ΣΥΜΠΤΥΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 11,00-13,00 ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 2/11

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ ΑΝΘΙΑ