Ομάδες εργαστηριακών Εξετάσεων στο μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Επισυνάπτονται οι ομάδες και οι ώρες των εξετάσεων του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος για την ερχόμενη εβδομάδα 15-16/1/20. Όσοι φοιτητές δεν βρίσκουν το όνομα τους ας επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα στο e-mail: anthibaka@gmail.com Μπακάλμπαση Ανθία

Βεβαιώσεις B2B Έκθεσης Philoxenia

Όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στην διοργάνωση των B2B συναντήσεων της ‘Έκθεσης Philoxenia, να περάσουν για παραλαβή της Βεβαίωσης τους από την αίθουσα εργαστηρίου 120, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 14.00.