Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (KA131)

Στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ 131),
Α. Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες του Δι.Πα.Ε. να συμμετάσχουν στη δράση Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές, Πρακτική Άσκηση, After Placement, του Προγράμματος Erasmus+ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023- 2024.
Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η μοριοδότηση των αιτήσεων συμμετοχής των φοιτητών βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο Κινητικότητα Φοιτητών
Προσοχή: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σπουδές
παρακαλούνται να ελέγξουν άμεσα τις προθεσμίες για nomination-application στα Πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν και να ενημερώσουν σχετικά τα Τμήματα Erasmus της Πανεπιστημιούπολης στην οποία φοιτούν.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα εγκριθούν θα κριθεί από τις Τοπικές Επιτροπές Erasmus των Πανεπιστημιουπόλεων σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια και τον αριθμό των αιτήσεων/ κατηγορία μετακίνησης (SMS-SMT – Doctoral Short Visit).
B. Καλούνται τα μέλη του προσωπικού του Δι.Πα.Ε., να συμμετάσχουν στη Δράση Κινητικότητα Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση του Προγράμματος Erasmus+ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η μοριοδότηση των αιτήσεων συμμετοχής του προσωπικού βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο Κινητικότητα Προσωπικού Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα εγκριθούν θα κριθεί από τις Τοπικές Επιτροπές Erasmus των Πανεπιστημιουπόλεων σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια και τον αριθμό των αιτήσεων/ κατηγορία μετακίνησης (STA-STT)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών και Προσωπικού:
Από 1-11-2023 έως 19-11-2023.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVUs8XCN_7GudW0mzQKLgdaXflSqiACpls6A4x3s5_yZSV7g/viewform

Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν το Πανεπιστήμιο ή την Επιχείρηση που θα πάνε και μπορούν να αναφέρουν μέχρι 3 χώρες

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος ΕRASMUS

ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ