ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης μάρκετινγκ που επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία κατά το τρέχον εξάμηνο (ΕΑΡ. ΄23), να συμπληρώσουν και να στείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στον υπεύθυνο κ. Βλαχάκη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sotirisv@ihu.gr μέχρι 24 Μαρτίου 2023.

Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν μόνο όσοι/ες χρωστάνε λιγότερα από 6 μαθήματα. Στο επισυναπτόμενο αρχείο δίνεται μία πρώτη εικόνα για τα θέματα τα οποία ερευνούν οι καθηγητές του τμήματος. Είναι απαραίτητη η επικοινωνία με κάποιον καθηγητή πριν την αποστολή της αίτησης.