ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Εταιρεία ΕΥΑΘ ΑΕ πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες των πρώην ΑΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους για ο εαρινό εξάμηνο 2022-2023. Η απασχόληση μπορεί να γίνει είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ. Οι θέσεις και οι ειδικότητες με βάση τις ανάγκες της εταιρείας αναφέρονται στο www.eyath.gr .