ΕΝΑΡΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του τμήματος ενημερώνει ότι από σήμερα 10/03/2023 δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 3μηνης πρακτικής άσκησης (εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ) στους φοιτητές του 8ου τυπικού εξαμήνου που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης (εργαστήριο 108) από Δευτέρα-Παρασκευή 1000-1300, για την υποβολή της αίτησης μαζί με τα στοιχεία της επιχείρησης και τις ημερομηνίες που επιθυμούν να την πραγματοποιήσουν.

Απο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης