ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Θεωρίας της Παρασκευής 17 ΜΑΡ 2023 δεν θα πραγματοποιηθεί. Τα εργαστήρια ωστόσο της Πέμπτης 16 ΜΑΡ 2023 και της Παρασκευής 17 ΜΑΡ 2023 θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στο moodle.