ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11 ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11.
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΣ ΙΔΙΕΣ ΩΡΕΣ 9-10,30, 10,45-12,15, 12,30-14,00
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ.
Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ ΑΝΘΙΑ