Αναπλήρωση Μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία (Θεωρία)

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία (Θεωρία), ότι το μάθημα που δεν έγινε στις 3/11/2022 θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 21/11/2022 στις 16:00- 18:00.

Η διδάσκουσα