Αξιολόγηση Μαθημάτων κ. Αβδημιώτη

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Παρακαλώ να προχωρήσετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων «Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά¨» και «Διαχείριση Γνώσης» και του διδάσκοντα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο πανεπιστήμιό μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Παρακαλω βρείτε στο exams-sod στο χώρο του κάθε μαθήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά¨» και «Διαχείριση Γνώσης» το αρχείο με τους κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης μίας χρήσης

⚫ Συνδέεστε στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.

⚫ Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο PDF που λάβατε θα κάνετε την αξιολόγηση του μαθήματος. (Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, δοκιμάστε ξανά με έναν άλλο. Επιλέξτε τυχαία έναν κωδικό από τις επόμενες σελίδες του αρχείου).

Επιπλέον συμπληρώνετε την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί.

Σας υπενθυμίζω ότι η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και είναι ανώνυμη.

Με εκτίμηση

Σπύρος Αβδημιώτης