Αρχές Μανατζμεντ

Τμήμα 1  φοιτητές με επώνυμο απο Α έως Μ

θεωρία + Ασκήσεις 

Δευτέρα  09:15 – 11:30

Αίθουσα 2 κτίριο Μάρκετινγκ


Τμήμα 2  φοιτητές με επώνυμο απο Ν έως Ω

θεωρία + Ασκήσεις

 Δευτέρα  11:45 – 14:00

Αίθουσα 2 κτίριο Μάρκετινγκ

Ο διδάσκων

Δρ. Γεώργιος Τσεκουρόπουλος