1605-210517 Αειφόρος Τουρισμός και Πολιτική: YΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι η συνοπτική ύλη του μαθήματος (8 αρχεία PDF) για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2022 είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα exams.sod ( https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=280).

Φώτης Κιλιπίρης

καθηγητής