ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η καθηγήτρια κα Καλαμπούκα Καλλιόπη ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις στο μάθημα ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/02/22 θα πραγματοποιηθούν σε δύο τμήματα ως ακολούθως:

Α. ΤΜΗΜΑ 11.30 -12.00 ΑΠΟ Α έως και Λ

Β. ΤΜΗΜΑ 12.15-12.45 ΑΠΟ Λ έως και Ω

Η καθηγήτρια

Καλαμπούκα Καλλιόπη