ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Οι φοιτητές του τμήματος ΔΟΜΤ παρακαλούνται όπως συμμετέχουν στην αξιολόγηση των μαθημάτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που θα λάβουν από τους διδάσκοντες.

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική και παρακαλούμε όλους σας να βοηθήσετε ενεργά στην πραγματοποίηση της.

Παρακαλώ όπως διαβάσετε αναλυτικά το ενημερωτικό έντυπο παρακάτω

Η Γραμματεία του τμήματος