ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η καθηγήτρια κα Μαρκούδη Χριστίνα ενημερώνει οτι το μάθημα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14/05 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου προβλήματος.

Θα ανακοινωθεί αναπλήρωση του μαθήματος την ερχόμενη εβδομάδα

Η καθηγήτρια του μαθήματος

Κα Μαρκούδη Χριστίνα