Διευκρίνηση για το μάθημα Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών

Διευκρινίζεται προς τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας που εισήχθησαν ως φοιτητές ΤΕΙ ότι το μάθημα Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών είναι διαθέσιμο μόνο σε όσους βρίσκονται στο 6ο ή μεγαλύτερο τυπικό εξάμηνο. Φοιτητές του 4ου εξαμήνου δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Γιώργος Σταλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής