Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών: Νέα προθεσμία δήλωσης τμημάτων

Μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε, οι εγγραφές σε τμήματα εργαστηριακών ασκήσεων θα λειτουργήσει από Παρασκευή 28/2 (ώρα 14.00 για Β΄εξάμ. ή 15.00 για πρών ΤΕΙ) έως και τη Δευτέρα 2/3 (ώρα 23.55).

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=4236

Ο διδάσκων,
Γ. Σταλίδης