Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (Β’ εξαμ)

Στη σελίδα του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (Β’ εξαμ) έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τη διδασκαλία της θεωρίας και των ασκήσεων, καθώς και την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις, καλούνται να εγγραφούν σε τμήματα. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Moodle από την Πέμπτη 27/2 (ώρα 6.00) έως και την Κυριακή 1/3 (ώρα 23.5) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=4236

Ο διδάσκων του μαθήματος,
Γ. Σταλίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής