Εγγραφές Ασκήσεων μαθήματος Στρατηγικής Μάρκετινγκ (Στ’ εξάμηνο)

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Στρατηγική Μάρκετινγκ (Στ’ εξάμηνο) στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020 πρέπει να δηλώσουν την ομάδα των Ασκήσεων Πράξης που θα παρακολουθήσουν από την Πέμπτη 27/2 (ώρα 6.00) έως και την Δευτέρα 2/3 (ώρα 24.00). Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=4278

Όσοι έχουν παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο το εργαστήριο του μαθήματος δεν απαιτείται να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις πράξης.

Όσοι έχουν περάσει τη θεωρία του μαθήματος σε προηγούμενο εξάμηνο δε απαιτείται να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις πράξης.

Προσοχή!!! Αλλαγές (ηλεκτρονικά) στις ομάδες μπορούν να γίνουν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και εντός των ημερομηνιών εγγραφών των ομάδων. Μετά το πέρας των εγγραφών καμία αλλαγή δε θα γίνει δεκτή.

Η διδάσκουσα

Δρ. Αντωνία Δελησταύρου

Επίκουρος Καθηγήτρια