Παράταση Υποβολής Εργασιών στις Αρχές Μάνατζμεντ

Δίνεται παράταση υποβολής εργασιών μέχρι 19/01/2020.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι χωρίς την υποβολή εργασίας δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του μαθήματος.

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Δρ. Χρήστος Σαρμανιώτης