Ομάδες εργαστηριακών Εξετάσεων στο μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Επισυνάπτονται οι ομάδες και οι ώρες των εξετάσεων του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος για την ερχόμενη εβδομάδα 15-16/1/20.

Όσοι φοιτητές δεν βρίσκουν το όνομα τους ας επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα στο e-mail: anthibaka@gmail.com

Μπακάλμπαση Ανθία