ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΡΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ- ANAKOIΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Oι φοιτητές που δεν έχουν αποστείλλει με email την εργασία τους να την προωθήσουν άμεσα στο παρακάτω email: kefalidou.ihu@gmail.com το αργότερο μέχρι 30/01/2020.

Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος