Εμπορικό & Εργατικό Δίκαιο

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης και εκ μέρους της διδάσκουσας, κας Καλλιόπης Καλαμπούκα, αναρτώνται δύο επιπλέον αρχεία που αποτελούν εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Καλλιόπη Καλαμπούκα