ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-20

Οι εξετάσεις των μαθημάτων θα γίνουν  την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα 2-4 στο κτίριο της Βιβλιοθηκονομίας στον 1ο όροφο με την παρακάτω σειρά:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό 9-10.30 π.μ.
 • Αρχές Μάρκετινγκ 11.00-12.30 π.μ.
 • Αρχές Μάνατζμεντ 13.00-14.30 μ.μ

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ

 Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αυτών είναι:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό

Βιβλιογραφία: Εισαγωγή στον Τουρισμό, Σιταρά – Τζένου, όλα εκτός από το Κεφάλαιο 1

 •  Αρχές Μάρκετινγκ
 1. Εισαγωγικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ορισμοί-φιλοσοφίες-ρόλος  Μάρκετινγκ)
 2. Μίγμα του Μάρκετινγκ
 3. Αγορά (κριτήρια-τμηματοποίηση – διακρίσεις αγοράς)
 4. Ταξινόμηση προϊόντων
 5. Προϊόν (Κ.Ζ.Π. – δημιουργία νέου προϊόντος-συσκευασία – σήμα)
 6. Κανάλια διανομής
 7. Τιμολόγηση του προϊόντος
 8. Προώθηση προϊόντος
 9. Ερευνα Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ
 1. Γενικά περί Οικονομικών Οργανισμών – Επιχειρήσεων (έννοια και χαρακτηριστικά αυτών, κατηγορίες, συνασπισμοί επιχειρήσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχείρηση και το περιβάλλον της).
 2. Διοίκηση (φύση και σημασία της Διοίκησης, θεωρία της Διοίκησης, λειτουργίες της Διοίκησης)
 3. Λειτουργίες της Διοίκησης (περί προγραμματισμού, οργάνωσης, επάνδρωσης, διεύθυνσης, ελέγχου).