Πτυχιακή εργασία

Οδηγίες παρουσίασης πτυχιακών  εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου  2020

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία, θα πρέπει κατά την ημέρα της εξέτασής τους, πριν την παρουσίαση, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε:

  1. Να παραλάβουν το πρακτικό αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας, το οποίο δίνεται από τους φοιτητές κατά την παρουσίαση της εξέτασης, στα μέλη της τριμελούς επιτροπής
  2. Να καταθέσουν ένα (1) CD με την πτυχιακή τους ατομικά στη Γραμματεία και στην κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Εάν πρόκειται για ομάδα φοιτητών (π.χ δύο έως τρεις φοιτητές/τριες), υποβάλλουν στη Βιβλιοθήκη ένα (1) CD όλη η ομάδα.

Παρατήρηση: Παρακαλείσθε κατά την προσέλευσή σας στη Γραμματεία, να έχετε μαζί σας  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και να γνωρίζετε τον τίτλο της εργασίας στα Αγγλικά.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail: infomkt@teithe.gr πριν την ημέρα της υποστήριξης/παρουσίασης τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Α.Μ. φοιτητή/τριας
  • Τίτλο Διπλωματικής Εργασίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με κεφαλαία γράμματα
  • Ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος Καθηγητή