ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μετά από αιτήματα των φοιτητών μας, και εξαιτίας του φόρτου εργασίας, δίνεται παράταση στην κατάθεση της εργασίας του μαθήματος αυτού, μέχρι και τη Δευτέρα 10 ΙΟΥΝ 2024. Η κατάθεση θα γίνει στο σύστημα moodle. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι όσοι σκοπεύουν να προσέλθουν στις εξετάσεις του εργαστηρίου/Ασκήσεις Πράξης, (και δεν το έχουν δηλώσει ακόμα) να το δηλώσουν εδώ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciqjNG1HIhZSfI2TR88feOFa_lazQCcJYnuAcYe0jcWnP1QQ/viewform
Ο Διδάσκων
Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ