ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2024

Η συνέλευση του τμήματος ΔΟΜΤ ανακοινώνει την λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων που επιλέχθηκαν κατα την τελευταία πρόσκληση στις 29 ΜΑΙΟΥ 2024.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (με βάση τον αριθμό πρωτ. της αίτησης τους)

Φ15/1594/20-12-2023

Φ15/31/26-01-2024

Φ15/45/31-01-2024

Φ15/47/31-01-2024

Φ15/166/27-02-2024

Φ15/312/27-03-2024

Φ15/166/27-03-2024

Φ15/354/01-04-2024

Φ15/366/03-04-24