Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων – αναβολή εργαστηρίου Τετάρτης 6/3

Το εργαστήριο της Τετάρτης 6/3 (Τμήμα Ε4) δε θα πραγματοποιηθεί λόγω διοικητικού/τυπικού προβλήματος.

Το πρόγραμμα εργαστηρίων συνεχίζει να εφαρμόζεται όπως έχει ανακοινωθεί, δηλ το τμήμα Ε4 θα κάνει το πρώτο του μάθημα την Τε 20/3.