Εγγραφή στο εργαστήριο του μαθήματος Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων (Η’ εξαμ)

Η προθεσμία εγγραφής σε εργαστηριακό τμήμα παρατείνεται ως την Τρίτη 27/2/24. Μέχρι αυτήν την ημερομηνία επιτρέπονται οι αλλαγές τμήματος.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γ. Σταλίδης, Καθηγητής