ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ(Αφορά τους φοιτητές του 2ου/4ου/6ου/8ου και άνω εξαμήνου.

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2024 για όλους τους φοιτητές.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από Πέμπτη 14/03/2024 έως Κυριακή 31/03/2024 ώρα 2359 .

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1ον ‘Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον οδηγό μετάβασης σύμφωνα με το έτος εισαγωγής τους.

2ον Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα «προσωρινής αποθήκευσης» της δήλωσης έτσι ώστε μέχρι 31/03/2024 να την οριστικοποιήσουν. Δεν θα υπάρχει περίοδος διορθωτικών δηλώσεων καθώς και καμία παράταση δηλώσεων.

3ον Στους φοιτητές, κατά τη διαδικασία της Δήλωσης, θα εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα που πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με τους οδηγούς μετάβασης και μόνο.

4ον Όλοι οι φοιτητές μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μαθημάτων καλούνται να δηλώσουν άμεσα στον Εύδοξο τα συγγράμματα που θα επιλέξουν.

Παρακάτω θα βρείτε τους εξής οδηγούς:

1ον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2023

2ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΙ)ΚΑΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023

3ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΙ)ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023

4ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019 & 2020 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

5ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019 & 2020 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

6ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019 & 2020 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

5ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 & 2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

6ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 & 2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

7ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 & 2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον σωστό οδηγό σύμφωνα με το έτος εισαγωγής τους, καθώς για κάθε κατηγορία ισχύουν διαφορετικές μεταβατικές ρυθμίσεις.

Ο φοιτητής κατά τη διαδικασία της δήλωσης των μαθημάτων θα βλέπει στην «μάσκα» δήλωσης μαθημάτων μόνο τα μαθήματα που χρωστάει και που αντιστοιχούνται στο πρόγραμμα σπουδών με το οποίο εισήχθη στο Τμήμα.

Τα μαθήματα που αντιστοιχίζονται μπορεί να ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες του νέου προγράμματος (π.χ. Υ/ΥΚ/Κ/ΥΕ κοκ) αλλά και σε διαφορετικά εξάμηνα .

Οι φοιτητές θα δηλώνουν τα μαθήματα που φαίνονται διαθέσιμα ανεξαρτήτως του εξαμήνου (2ο ή 4ο ή 6ο ή 8ο).

Όλοι φοιτητές θα βλέπουν μαθήματα του ΕΑΡΙΝΟΥ και μόνο εξαμήνου

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 10ο εξάμηνο και άνω και μπορούν να δηλώσουν ανεξαρτήτως μονάδων,  θα δηλώσουν μαθήματα  μόνο ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

Όμως την δεύτερη εβδομάδα κάθε ΜΑΙΟΥ, η Γραμματεία θα ανοίγει τις δηλώσεις για μία εβδομάδα ώστε  να δηλώσουν (μόνο οι φοιτητές που θα βρίσκονται στο 10ο Εξάμηνο και άνω) μαθήματα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου που οφείλουν, για να εξεταστούν ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024 Στα πλαίσια αλλαγής του προγράμματος σπουδών που πραγματοποιήθηκε στο Χειμερινό Εξάμηνο 2023 και για λόγους τακτοποίησης εκκρεμοτήτων θα ακολουθηθεί ΜΟΝΟ για το παρόν Εαρινό Εξάμηνο η παρακάτω συνθήκη:

  1. 2ο ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ μέχρι 35 ΔΜ Μόνο τα μαθήματα του 2ου Εξαμήνου και Προαιρετικά
  2. 4ο/6ο/8ο ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ανεξαρτήτως μονάδων και εξαμήνων.(προσοχή !!!!! Απο τον Εύδοξο θα μπορείτε να δηλώσετε ΜΟΝΟ 6 συγγράμματα παρόλο που θα έχετε δηλώσει παραπάνω μαθήματα)
  3. 10ο και άνω Εξάμηνο , ανεξαρτήτως μονάδων και εξαμήνων (προσοχή !!!!! Απο τον Ευδοξο θα μπορείτε να δηλώσετε ΜΟΝΟ 6 συγγράμματα παρόλο που θα έχετε δηλώσει παραπάνω μαθήματα)

Τις αντιστοιχίες μπορείτε να τις βρείτε σκανάροντας το QR code που βρίσκεται αναρτημένο στις πόρτες κάθε αίθουσας, στη θυρίδα της Γραμματείας καθώς και στην Ιστοσελίδα του τμήματος.

-> 1ον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2023

Βρείτε τους οδηγούς μετάβασης στο νέο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα το έτος εισαγωγής σας και την κατεύθυνσή σας για τους φοιτητές εισαγωγής ΔΙΠΑΕ και την κατεύθυνση εισαγωγής για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών ΑΤΕΙ