Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριών

Υπενθυμίζεται ότι η εργαστηριακή εξέταση για τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/1/24: Τμήμα Ε2 ώρα 10.00-11.30, Τμήμα Ε1 ώρα 11.30-13.00.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στη διάρκεια του εξαμήνου με τουλάχιστον 2 παρουσίες.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης