ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

Ο Πρόεδρος του τμήματος ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να εναρμονιστούν με τις παρακάτω διαδικασίες:

  1. Ολοι οι φοιτητές που θα προσέλθουν για εξετάσεις θα πρέπει να ελέγξουν ότι το μάθημα τους έχει δηλωθεί στην ατομική τους καρτέλα του uniportal.

Ουδείς φοιτητής θα γίνει δεκτός αν δεν είναι καταχωρημένος στις λίστες του uniportal οι οποίες θα υπάρχουν σε κάθε αίθουσα.

2.Ολοι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (σε φυσική μορφή ή σε κινητό).

3.Ολοι οι φοιτητές με την είσοδο τους στην αίθουσα θα πρέπει να σκανάρουν το barcode πάνω στα θρανία και να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό τους παρουσιολόγιο (τα παρουσιολόγια θα είναι πλέον ηλεκτρονικά) με την ημέρα μάθημα και αίθουσα που εξετάζονται.

4. Όλοι οι φοιτητές θα έχουν τα κινητά τους πάνω στα θρανία σε εμφανές σημείο.

5. Όσοι φοιτητές επιθυμούν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εξετάσεις θα το ζητούν από τον επιτηρητή της αίθουσας και θα υπογράφεται από τον καθηγητή.

6.Μετά την αποχώρηση από την αίθουσα θα απομακρύνονται από τον διάδρομο ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός.

7.Η αποχώρηση από την αίθουσα θα γίνεται σε χρόνο που θα ορίσει ο διδάσκοντας.

Καλή Επιτυχία!

Παναγιώτης Κασσιανίδης

Πρόεδρος