Διορθώσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων

Πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων για τα μαθήματα «Τουριστική Διαχ. Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών» και «Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό  στις Αερομεταφορές»