ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ(Αφορά τους φοιτητές του 3ου/5ου/7ου και άνω εξαμήνου. Για τους φοιτητές του 1ου Εξαμήνου οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν από τη Γραμματεία.

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24 για όλους τους φοιτητές εκτός από τους πρωτοετείς των οποίων η δήλωση έγινε από την Γραμματεία του Τμήματος.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 08/11/2023 από ώρα 1300 έως Τετάρτη 15/11/2023 ώρα 2359 .

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1ον ‘Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον οδηγό μετάβασης σύμφωνα με το έτος εισαγωγής.

2ον Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα «προσωρινής αποθήκευσης» της δήλωσής έτσι ώστε μέχρι 15/11/2023 να την οριστικοποιήσουν διότι δεν θα υπάρχει περίοδος διορθωτικών δηλώσεων καθώς και καμία παράταση δηλώσεων.

3ον Οι φοιτητές κατα τη διαδικασία της Δήλωσης θα εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα που πρέπει να δηλώσουν σύμφωνα με τους οδηγούς μετάβασης και μόνο.

4ον Οι φοιτητές που δεν βρίσκουν βαθμολογίες μαθημάτων που έχουν πετύχει ή δεν βρίσκουν αντιστοιχισμένα μαθήματα θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι 15/11/2023 για την αποκατάσταση των προβλημάτων που πιθανόν να δημιουργήσει η νέα μετάβαση https://forms.gle/rWai6sNKDbZ4cCWb6

5ον Οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου θα πρέπει κατα την διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων να δηλώσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Αν δεν την επιλέξουν δεν θα εμφανιστούν τα μαθήματα

6ον Όλοι οι φοιτητές μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μαθημάτων καλούνται να δηλώσουν άμεσα στον Ευδοξο τα συγγράμματα που θα επιλέξουν.

Παρακάτω θα βρείτε τους εξής οδηγούς:

1ον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2023

2ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΙ)ΚΑΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023

3ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΙ)ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023

4ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019 & 2020 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

5ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019 & 2020 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

6ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019 & 2020 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

5ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 & 2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

6ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 & 2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

7ον ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 & 2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον σωστό οδηγό σύμφωνα με το έτος εισαγωγής τους καθώς για κάθε κατηγορία ισχύουν διαφορετικές μεταβατικές ρυθμίσεις.

Η Γραμματεία του Τμήματος θα ανακοινώσει μετά την 1η Νοεμβρίου 2023 την περίοδο ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (από την οποία εξαιρούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που ήδη δηλώθηκαν τα έξι μαθήματα του 1ου εξαμήνου από τη Γραμματεία) κατά την οποία θα πρέπει να δηλώσετε τα μαθήματα σύμφωνα με τους παρακάτω οδηγούς και μόνο.

Φέτος για πρώτη φορά ο φοιτητής κατά τη διαδικασία της δήλωσης των μαθημάτων θα βλέπει στην «μάσκα» δήλωσης μαθημάτων μόνο τα μαθήματα που χρωστάει και αντιστοιχούνται στο πρόγραμμα σπουδών με το οποίο εισήχθη στο τμήμα.

Τα μαθήματα που αντιστοιχίζονται μπορεί να ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες του νέου προγράμματος (π.χ. Υ/ΥΚ/Κ/ΥΕ κοκ) αλλά και σε διαφορετικά εξάμηνα .

Οι φοιτητές θα δηλώνουν τα μαθήματα που φαίνονται διαθέσιμα ανεξαρτήτως του εξαμήνου. (1ο ή 3ο ή 5ο ή 7ο)

Όλοι φοιτητές θα βλέπουν μαθήματα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ και μόνο εξαμήνου

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και άνω και μπορούν να δηλώσουν ανεξαρτήτως μονάδων,  θα δηλώσουν μαθήματα  μόνο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

Όμως την δεύτερη εβδομάδα κάθε ΜΑΙΟΥ η Γραμματεία θα ανοίγει τις δηλώσεις για μία εβδομάδα ώστε  να δηλώσουν (μόνο οι φοιτητές που θα βρίσκονται στο 10ο Εξάμηνο και άνω) μαθήματα του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου που οφείλουν για να εξεταστούν ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τις αντιστοιχίες μπορείτε να τις βρείτε σκανάροντας το QR code που βρίσκεται αναρτημένο στις πόρτες κάθε αίθουσας, στη θυρίδα της Γραμματείας καθώς και στην Ιστοσελίδα του τμήματος.

-> 1ον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2023

Βρείτε τους οδηγούς μετάβασης στο νέο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα το έτος εισαγωγής σας και την κατεύθυνσή σας για τους φοιτητές εισαγωγής ΔΙΠΑΕ και την κατεύθυνση εισαγωγής για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών ΑΤΕΙ