Εγγραφές στο εργαστήριο του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (Γ’ εξαμ.)

Ανακοινώνεται ότι για την παρακολούθηση του εργαστηρίου του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (Γ’ εξαμ.) απαιτείται εγγραφή σε εργαστηριακό τμήμα. Η προθεσμία λήγει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης